Skip to main content

Posts

Featured

Masaikategang A Van Wyksvlei mo Kapa Bokone.

Van Wyksvlei e wela fa tlase ga botsamaisi jwa mmasepala wa Kareeberg. Motse  oo onale baagi baba ka balelwa ko tlhase kgotsa go  feta 2000.

Dikgwetlho tsa  lefelo le di dintsi dika thuba jaaka nama ya pitse. Tle ke leke go sedimosetsa, go fitlhela lefelo le gotswa kwa  Carnarvon motsemoshate wa mmasepala otsamala 90 km motseleng ya mmu le maje a masweu. Ga gona  ditirelo tsa  tlhaeletsano mo tseleng e e lebang Van Wyksvlei, fa otla gaelelwa otla itoma sekgono, wa lela selelo sa  mamina le pupuro ya meno.

Mo mogaetsho metsi ga bonale botlhofu, ekare lefatshe lele  huraletsweng ke badimo. Mme se se mmakatsang mafatshe a dibe le tse tsotlhe tse di maswe jaaka bo Gauteng le Kzn a bona metsi le dipula, tota mmopi o setlhogo. Ditonki ke dimumu dipalelwa le kego kua ka dikoma mmu  le maje.Karolo e ya naga e itsege ka bolerui jwa dinku, ba baitsing bare nama ya teng eka  palelwa le bo mabina gotsholwa. Temo thuo ke metlholo moo kgwebo yone  gake bui  ekare ke moila.Nxae mme gake e tshwae p…

Latest posts

Book Launch Review by Obakeng Mompati Motshwakae

Review of Democracy and Delusion

Bantu Biko Shackled and Naked: Blow to the head

Ngwato Modise

Review of Public lecture done by Professor Jean-Jacques Sene Titled- Pan Afrikanism: Myth or Reality?

The House of Truth Review By Obakeng Mompati Motshwakae (Dashiki Projects)